Kategoria: Aktualności

ZMIANY W KSZTAŁCENIU OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU

ZMIANY W KSZTAŁCENIU OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU

01.02.2021 został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021 poz. 211).

Zmiany w będą obejmować:

a) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,

b) wydłużenie okresu nauczania z dwóch semestrów na trzy semestry ( półtora roku )

c) wprowadzenie kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej,

d) odstąpienie od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

 

Pierwotnie projekt zakładał nauczanie wyłącznie w formie dziennej (5 dni w tygodniu). W związku z tym, że mogłoby to spowodować utrudniony dostęp do nauki dla osób już pracujących, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych postulowało zmianę formy kształcenia. Forma kształcenia stacjonarna  umożliwi  dalsze nauczanie w weekendy .

O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco – prosimy o śledzenie naszej  strony.

Link do Rozporządzenia: D20210211.pdf (sejm.gov.pl)

Komunikat dla słuchaczy kończących szkołę w czerwcu 2021

Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2021, jest złożenie pisemnej deklaracji do dnia 7 lutego 2021. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Druki do pobrania:

http://www.komisja.pl/pobierz/zawodowy/2020/deklaracje_2020/zalacznik_3_2019.pdf (formuła 2019 – druk dla obecnych słuchaczy)

http://www.komisja.pl/pobierz/zawodowy/2020/deklaracje_2020/zalacznik_3_2017.pdf (formuła 2017, druk dla absolwentów, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż w roku szkolnym 2017/2018)

http://www.komisja.pl/pobierz/zawodowy/2020/deklaracje_2020/zalacznik_3_2012.pdf (formuła 2012, druk dla absolwentów, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. i nie później niż 31sierpnia 2017 r.)

Druki można pobrać także sekretariacie szkoły lub bezpośrednio ze strony OKE .

Deklarację należy podpisać i złożyć osobiście w odpowiednim  sekretariacie Studium Pracowników Medycznych i Społecznych.

 

 

 

 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020

Informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima został ustalony na dzień 31 marca 2020 r. W sprawie złożenia deklaracji prosimy o kontakt w Dyrektorem Szkoły.

Gratulacje absolwenci w Kościerzynie

Serdecznie gratulujemy absolwentom kierunków: technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna  oraz terapeuta zajęciowy  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Kościerzynie, którzy w 100% zdali egzamin praktyczny  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Życzymy wielu sukcesów i spełnienia zawodowego.

Gratulacje absolwenci w Warszawie

Serdecznie gratulujemy absolwentom kierunków: technik dentystyczny, asystentka stomatologiczna, technik masażysta ,  technik optyk Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie, którzy w 100% zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Życzymy wielu sukcesów i spełnienia zawodowego.

Gratulacje absolwenci w Gdańsku

Serdecznie gratulujemy absolwentom kierunków : technik dentystyczny, protetyk słuchu, higienistka stomatologiczna  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku, którzy w 100% zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Życzymy wielu sukcesów i spełnienia zawodowego.

Gratulacje absolwenci w Koszalinie

Serdecznie gratulujemy absolwentom  kierunku technik farmaceutyczny Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie, którzy w 100% zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Życzymy wielu sukcesów i spełnienia zawodowego.

Terminy składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012:

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu:

  • do 22 lutego 2020 r.
  • do 27 marca 2020 r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 1. 2020 Zima

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017:

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu:

  • do 7 lutego 2020 r.
  • do 27 marca 2020 r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 1. 2020 Zima

Egzamin zawodowy Formuła 2019:

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu:

  • do 7 lutego 2020 r.

SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA TECHNIKÓW MASAŻYSTÓW oraz TECHNIKÓW USŁUG KOSMETYCZNYCH

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku zaprasza na szkolenie doskonalące z zakresu Wellness &SPA przeznaczone dla słuchaczy kierunków technik masażysta oraz technik usług kosmetycznych

Temat szkolenia:
Masaże relaksacyjne /zabiegi na ciało

Termin szkolenia: 24.03 .2019

Program szkolenia:

1. Masaż gorącą czekoladą

2. Masaż masłem Shea

3. Peeling ciała

Szkolenie poprowadzi dyplomowany masażysta Marcin Sikora

Zapisy i informacje:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

Tel. 510 036 706
e-mail: gdansk@oswiatalingwista.eu

SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA TECHNIKÓW MASAŻYSTÓW oraz TECHNIKÓW USŁUG KOSMETYCZNYCH

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku zaprasza na szkolenie doskonalące z zakresu Wellness &SPA przeznaczone dla słuchaczy kierunków technik masażysta oraz technik usług kosmetycznych

Temat szkolenia:
Masaże Orientalne i Ajurwedyjskie

Termin szkolenia: 23.03 .2019

Program szkolenia:
1. Masaż Udvartana – masaż ziołami indyjskimi

2. Jambira Pinda Sveda – masaż stemplami kokos-cytryna

3. Abhyanga-olejowy masaż całego ciała

Szkolenie poprowadzi dyplomowany masażysta Marcin Sikora

Zapisy i informacje:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 510 036 706
e-mail: gdansk@oswiatalingwista.eu